Neratovice - Oficiální web


Vyhledávání


Elektronické služby

 • Facebook
 • RSS

Cesta: Titulní stránka

 

Vše o komunálním odpadu

Třídění odpadu, sběrný dvůr, provozní řád velkoobjemových kontejnerů
 

 
 
K čistotě  města může přispět každý občan nebo návštěvník našeho města, pokud bude dodržovat následující:
 1. zavírat kontejnery na komunální odpad
 2. využívat  všechny kontejnery
 3. třídit odpad, využívat sběrný dvůr
 4. neodkládat ke kontejnerovým stáním velkoobjemový  a jiný odpad
 5. neodhazovat odpadky na zeleň a chodníky
 6. upozorňovat městskou policii na porušování vyhlášek města
 7. neparkovat tak, aby docházelo k zabránění svozu a likvidace odpadů.

 

Proč třídit odpad?

 1. Tříděné odpady se zpracovávají v třídírnách  a recyklačních závodech, nekončí na skládkách.
 2. Tříděním šetříme peníze nás všech.
 3. Tříděním šetříme životní prostředí.
 4. Třídění svědčí o naší zodpovědnosti, kulturnosti a vyspělosti.

 

Do žlutých  kontejnerů (plasty)

patří:      PET lahve, fólie, sáčky, igelitové tašky a pytle, polystyren

nepatří:  výrobky z PVC, obalové PVC, lina, bakelit, novodur

V případě PET lahví nezapomenout láhev sešlápnout, ale neuzavírat víčkem! Na všech kontejnerech je nalepený letáček, jak třídit plasty. 

 

Do zelených kontejnerů (sklo)

patří:     skleněné lahve, skleněné nádobí, obalové sklo

nepatří: výrobky z PVC, obalové PVC, lina, bakelit, novodur

 

Do modrých kontejnerů (papír)

patří:     noviny, časopisy, knihy, letáky, papírové obaly, kancelářský papír, papírové krabice

nepatří: voskovaný papír, alobal, celofán, úhlový papír, zamaštěné nebo jinak znečištěné obaly

 

Ve městě jsou umístěny černooranžové kontejnery na nápojové obaly.

Jak správně třídit nápojové kartony?

- pokud z nápojového kartonu dopijete nápoj, vypláchněte obal troškou vody, rozložte rohy a stlačte jej, abyste zmenšili jeho objem.

Do sběrných nádob (kontejnery, popelnice) na zbytkový domovní odpad

patří:   ostatní odpad, který zbyde po vytřídění

nepatří: stavební odpad a jiný podobný odpad,uhynulá zvířata, horký popel, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče  

 

Vyřazené nepotřebné léky jsou občané povinni odevzdat do lékárny v ul. Kojetická čp.1021 a v ul. J. K. Tyla čp. 862.

Suché baterie jsou občané povinni uložit do nádoby k tomu určené v přízemí městského úřadu nebo do sběrného dvora.

Ostatní nebezpečný odpad jsou občané povinni odevzdat na vyhrazené prostory  ve sběrném dvoře.

 

Sběrný dvůr

-     je zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které se nachází v areálu firmy FCC Neratovice, s. r. o., se sídlem Ke Spolaně 655, Neratovice.

Provozní doba: (platná od 1. 6. 2016)

PO       7.00 – 15.30 hodin

ÚT       7.00 – 19.00 hodin

ST       7.00 – 15.30 hodin

ČT       7.00 – 19.00 hodin

PÁ       7.00 – 15.30 hodin

SO       7.00 – 14.00 hodin

Polední přestávka: 12.00 - 12.30 hodin

Při bezplatné přejímce odpadů od fyzických osob bude požadováno prokázání totožnosti, např. občanským průkazem (zpoplatněn je pouze stavební odpad).

Sběrný dvůr Neratovice


Sběrný dvůr je určen pro tyto odpady:

-     rozpouštědla, kyseliny, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorfluorovodíky, barvy, lepidla, tiskařské barvy, motorové, převodové a mazací oleje, tuky

-     baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, akumulátory

-     objemný odpad, dřevo obsahující nebezpečné látky, beton, cihly

-     skleněné, papírové, plastové a směsné obaly.

 

Odběr elektrozařízení – spotřebičů

V případě nákupu nového elektrozařízení lze také ve většině prodejen odevzdat použitá elektrozařízení a nezáleží ani na značce, ani na místě jeho někdejšího pořízení. Samozřejmě je možnost tato elektrozařízení odevzdat do sběrného dvora.  


Provozní řád velkoobjemových kontejnerů

1. Specifikace odpadu ukládaného do velkoobjemových kontejnerů:         

Do velkoobjemových kontejnerů lze ukládat objemný komunální odpad.        

Do velkoobjemových kontejnerů je zakázáno ukládat:

a) běžný komunální odpad, který je určen pro ukládání do maloobjemových nádob;

b) vytříděné složky komunálního odpadu, které se ukládají do k tomu určených sběrných nádob;

c) nebezpečné složky komunálního odpadu;

d) odpad z rekonstrukcí objektů, stavební suť a výkopovou zeminu;

e) odpad vznikající při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.                                                                                                                            

 2. Rozmístění

Velkoobjemové kontejnery se rozmisťují 2 x v roce – v dubnu a říjnu. 

1. sobota v měsíci

Byškovice

u statku

 

Lobkovice

u Labe

 

Mlékojedy

začátek kolonky

 

ul. Dr. E. Beneše

na konci parkoviště u věžových domů

 

ul. Masarykova

u zimního stadionu

 

ul. kpt. Jaroše

parkoviště "U staré benziny"

2. sobota v měsíci

Korycany

náves

 

Lobkovice

Kačátka

 

ul. B. Pirunčíkové

u kuželkárny

 

ul. Školní

parčík vedle bývalé knihovny

 

ul. V Lesíčkách

 

 

Horňátky

 

3. sobota v měsíci

garáže za letním kinem

 

 

Mlékojedy

u rybníčku

 

ul. Byškovická

u atriových domů za obchodem

 

ul. Mánesova

dětské hřiště

 

ul. Na Výsluní

vedle č. p. 1306

4. sobota v měsíci

Byškovice

u zastávky

 

ul. Čtvercová

volná plocha za č. 833

 

ul. K. H. Máchy

 

 

ul. J. Š. Baara

garáže

 

ul. Kostelecká

u vlakové zastávky

 

ul. kpt. Jaroše

u hospody Žebrák

3. Přistavení

Kontejnery budou přistaveny vždy v určenou sobotu od 8.00 do 14.00 hod. Po celou dobu bude přítomen pracovník FCC Neratovice, který bude řídit ukládání odpadu, přistavení dalších VOK podle potřeby a zajistí úklid po skončení akce.

 

 
Zodpovídá: administrátor stránek
Vytvořeno / změněno: 23.2.2008 / 2.5.2016
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, Tel: 315 650 333, E-mail: meu[zavinac]neratovice.cz

Podrobný kontakt

Kde nás najdete

Městský úřad na mapě


Navštivte také

logologospolečenský důmlogo DDMlogologoknihovnalogologobazénlogologo Radeberg

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém